Tradycja, kompetencja, zaufanie.


Kancelaria Adwokacka adw. Roberta Kochaniaka i Kancelaria Adwokacka adw. Michała Kochaniaka to dwie od szeregu lat ściśle współpracujące ze sobą Kancelarie, mieszczące się pod tym samym adresem.

Obie powstały w latach 90-tych. Stworzone zostały i prowadzone są przez dwóch braci, którzy rozwinęli wielopłaszczyznową działalność prawniczą, świadcząc pomoc prawną z zakresu różnych dziedzin prawa. Bronią interesów swoich Klientów zarówno na salach sądowych tocząc rozliczne procesy cywilne i karne, jak i prowadząc w Ich imieniu negocjacje oraz świadcząc na Ich rzecz doradztwo prawne. W codziennej pracy korzystają zarówno z własnej wiedzy i doświadczenia jak i doświadczenia oraz wiedzy przekazywanej im, w ciągu wielu lat ścisłej współpracy, przez ich ojca, którym był adwokat Ryszard Kochaniak - ceniony obrońca praw konsumentów i ofiar wypadków drogowych o ponad 40-letniej praktyce adwokackiej.

Ścisła współpraca adwokatów Roberta Kochaniaka i Michała Kochaniaka opiera się na ich wspólnych zainteresowaniach zawodowych oraz wspólnej tradycji zawodowo-rodzinnej.